Κυριακή, 7 Αυγούστου 2011

Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΓΟΥΣΤΟΥ

Ἀπό 1 Αὐγούστου μέχρι καί 14 Αὐγούστου. Νηστεύουμε πρός τιμήν τῆς Παναγίας καί γιά τήν ψυχή μας. Ἡ νηστεία εἶναι αὐστηρή. Ψάρι τρῶμε μόνο στήν ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος μᾶς (6 Αὐγούστου). Ἄν ἡ 15η Αὐγούστου συμπέσει Τετάρτη ἤ Παρασκευή τότε γίνεται κατάλυση μόνον ἰχθύος. Ἡ νηστεία εἶναι ἐντολή τοῦ Θεοῦ. Ἡ πρώτη. Ἡ πιό παλιά ἀπό ὅλες. Τήν ἔδωκε στόν Ἀδάμ μέσα στόν παράδεισο. Τό νόημα τῆς νηστείας ἦταν: μέ τό ὅπλο τῆς νηστείας νά συνηθίσουν οἱ ἄνθρωποι στήν ὑπακοή στό Θεό καί στήν πάλη κατά τοῦ διαβόλου. Ὁ Χριστός, ἐτόνισε ἀκόμη περισσότερο τήν ἀξία τῆς νηστείας. Εἶπε: "Τό γένος τοῦτο οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μή ἐν προσευχή καί νηστεία". Δήλ. μέ τή νηστεία πολεμᾶμε τόν διάβολο καί τόν νικᾶμε.
Κατά τούς Πατέρες τῆς... Ἐκκλησίας: "Δέν ἀρκεῖ ἡ ἀποχή ἀπό τροφές, ἀλλά ἄς νηστεύσωμε νηστεία ἀρεστή στό Θεό. Ἀληθινή νηστεία εἶναι ἡ ἐγκράτεια τῆς γλώσσας, ἡ ἀποχή ἀπό τό θυμό, ἀποχωρισμός ἀπό τίς ἐπιθυμίες, ἀπό τήν συκοφαντία, τό ψέμα, τήν ἐπιορκία". ( Μ. Βασίλειος) "Νήστευε, ὄχι μόνο ἀπό ψωμί, κρασί, κρέατα, καί ἄλλες τροφές, ἀλλά περισσότερο ἀπό... κακούς λογισμούς". (Νεῖλος Ἀγκύρας)

"Αὐτός εἶναι ὁ σωστός τρόπος νά νηστεύουμε, ἡ ἐπίδειξη καλῶν ἔργων, ἡ ἐλεύθερη ἀπό πάθηγνώμη".(Κύριλλος Ἀλεξανδρείας)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...