Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

Οι ταπεινοί
Απόσπασμα από ομιλία π. Αθανασίου (Μ. Λεμεσού) που έγινε στο Παν/μιο Κύπρου στις 2/12/96 (1.29)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...