Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

Διδαχές γέροντος παισίου

"Εκείνοι που ελέγχουν με αδιακρισία, έχουν πνευματική σκότιση και κακία και βλέπουν τους ανθρώπους σαν κούτσουρα..... Οι ελευθερωμένοι όμως άνθρωποι από τα πάθη, επειδή δεν έχουν κακία, το κακό το διορθώνουν με καλωσύνη. Αν δουν καμμιά φορά κάπου λίγη ακαθαρσία, που δεν καθαρίζεται, τη σκεπάζουν με καμμιά πλάκα, για να μην αηδιάζει και ο άλλος που θα την δει. Ενώ εκείνοι που ξεσκαλίζουν σκουπίδια, μοιάζουν με τις κότες !!! "
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...