Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

Το νόημα των χριστούγέννων...Ποιό είναι το νόημα των Χριστουγέννων άραγε, πέρα από αυτά που λέγονται περί αγάπης και οικογενειακών σχέσεων, αδελφωσύνης παγκόσμιας , ευδαιμονιστικήςχαράς κλπ.


Τίποτα άλλο εκτός από ένα: Την συμφιλίωση μέσω της ταπείνωσης.


Ο Ξένος και Εχθρός Θεος, ο απρόσιτος από τους ανθρωπους άδειασε ταπεινούμενος σε ένα πήλινο δοχείο , την ανθρώπινη φύση και την έκανε θεϊκή.


Έζησε και σκήνωσε ανάμεσα μας και έγινε σαν ένας από εμας. Τον είδαμε τον ψηλαφήσαμε τον ακούσαμε, μας ανέβασε στον ουρανό.


Είναι ο Φίλος Θεός, ο Αδελφός Θεός διου εγνώκαμεν τον Πατέρα.

Είναι ο Λόγος=Δηλ. είναι τόσο όμοιος με εμάς όσο είναι ίδιος με τον Πατέρα.


Αυτήν την ταπείνωση την μιμούμαστε, γεννάται μέσα μας η συμφιλίωση με τον Θεό, τον εαυτό και τον άνθρωπο και μας χαρίζεται η αληθινή αγάπη. Τότε αδειάζουμε και εμείς από τον εαυτό μας και γεμίζουμε από τον ά λ λ ο .


Και τα πάντα αναμιξ γίνονται. Ουρανός, γη και άνθρωπος...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...